..η πράξη έγινε στο παρελθόν και πριν από κάτι άλλο.

Υπερσυντέλικος

..η πράξη έγινε στο παρελθόν και πριν από κάτι άλλο.