..η πράξη έγινε στο παρελθόν και πριν από κάτι άλλο.

Υπερσυντέλικος

..η πράξη έγινε στο παρελθόν και πριν από κάτι άλλο.

"Υπέμεινα πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υπομείνω, με το
αιτιολογικό μιας ευγένειας ότι θα πίκραινα, ότι θα πείραζα, ότι θ’
αναστάτωνα των άλλων τη ζωή. Αυτό ήταν μία ήττα. Καθαρή ήττα."
Κική Δημουλά (via mariekotro)